Projektledning


En projektledare har som uppgift att planera, följa upp och kontrollera att saker och ting går till som planerat i det syftet att målen för projektet nås. Målen ska också nås inom den tidsram som planerat i förväg, inom de ekonomiska ramar som bestämts samt att kvaliteten på det uppfyllda målet håller den klass som sagts.

Det är en mycket viktigt del i projekten att tillsätta en projektledning som passar för projektet. Om fler organisationer och företag i Sverige var mer noggranna med detta hade antalet misslyckade projekt drastiskt minskat. Det är mycket vanligt att man tillsätter den person i projektledningsgruppen som för tillfället är ledig, oavsett vad det är för projekt. Varför skulle den ledaren passa bra till detta arbete? Är han verkligen den optimala ledaren i detta fall eller är det bara enklast att välja honom? För att projektet ska ha framgång behöver valet av projektledare och projektledning vara det optimala valet. Moment levererar högklassig hjälp med just detta.

t434gt43tgggs

En projektlednings uppgifter varierar beroende på vad för slags projekt det handlar om, men många saker har alla projektledningar gemensamt. En av dem är kommunikation. Att kunna kommunicera väl och på rätt sätt är otroligt viktigt i ett projekt. Det är projektledningens uppgift att se till så att missförstånd löses upp, att anställda inom projektet vet vad det ska göra och hur, att de anställda inom projektet förstår vad som förväntas av dem och för kritik när de ska ha kritik samt beröm när de ska ha beröm. Allt detta och mycket mer kommer inte att gå väl utan en fungerande kommunikation.

Misslyckade projekt är något av det tråkigaste som finns inom företagsvärlden. Ett projekt som kan pågå i flera år, men så mycket tid och kraft nedlagt, ska helt enkelt inte gå i kras. Med en projektledning som fungerar som den ska minskar risken för misslyckande stort, och dessutom ökar chansen för ett bättre resultat än förväntat.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *