Medarbetarundersökningar


Att göra en medarbetarundersökning med ditt företag är en bra idé. Det finns många fördelar med att genomföra en sådan, och många anledningar till att göra det. En av anledningarna är att företagets ledning för en bättre bild av hur företaget fungerar, hur medarbetarna tänker och vad som måste förändras inom företaget. Dessutom blir det enklare att genomföra dessa ändringar med grunden att medarbetarna håller med i synpunkter, tankar och åsikter.

Det är viktigt att en medarbetarundersökning görs rätt. Misslyckas man med några viktiga delar finns risken att resultatet inte visar sanningen, att resultatet inte går att med säkerhet fastställa, eller att resultatet inte visar hela sanningen.

Vi delar här med oss av några tips för en lyckad medarbetarundersökning.

 • Ha fokus på det positiva
  Genom en medarbetarundersökning kommer de egentliga problemen fram. Det kan vara svårt att veta vilka som är det innan. Några få medarbetare kanske ständigt klagar högljutt om något, och det verkar som om detta är ett enormt problem som måste åtgärdas snarast möjligt. Under medarbetarundersökningen visar det sig dock att majoriteten inte alls tycker problemet existerar. Det kan också vara tvärtom, att problem som ingen vill ta upp av olika anledningar ligger och gror. Det finns knappt någon som pratar om problemet, men under medarbetarundersökningen visar det sig att majoriteten tycker att saken borde åtgärdas.

  Det är dock lätt att bara fokusera på det som är fel, på det negativa som behöver åtgärdas. Glöm inte att det är minst lika viktigt att det positiva, det som fungerar perfekt, lyfts fram. På det sättet inspireras hela företaget och kan fortsätta fungera på de punkterna i framtiden.

 • Satsa på rätt saker
  Om medarbetarundersökningen framställts och sammanställts på ett korrekt sätt kommer du att få fram ett resultat att arbeta utifrån. Satsa då på rätt saker och slösa inte energi på punkter som ger mindre avkastning. Där medarbetarna blir mest nöjda bör du börja. Det är när de blir som mest inspirerade och motiverade som medarbetarundersökningen kan ses som mest lyckad.
 • Uppföljning
  När resultatet från medarbetarundersökningen fastställt kan ni se tydligt vad som fungerar och vad som inte fungerar. Medarbetarna som gjort undersökningen vet att företagets ledning nu förstår vad som behöver åtgärdas, att de vet vad medarbetarna tycker och tänker om olika frågor. De förväntar sig en förändring. Glöm inte att följa upp och verkligen arbeta utifrån undersökningens resultat. Görs inte detta tillräckligt bra så kommer medarbetarna att bli besvikna, arbetsmoralen att sänkas och vid nästa tillfälle för en undersökning kommer många att avstå från att delta. Resultatet kommer dessutom att bli mer negativt än tidigare.
 • Medarbetarna har också ett ansvar
  Det ligger självklart på chefer och ledningen hos ett företag att arbetsplatsen fungerar så bra som möjligt. Det är deras ansvar. Men det kommer aldrig att fungera om inte medarbetarna står vid deras sida och tar sitt ansvar. Om en förändring ska ske åt det bättre måste medarbetare och chefer samarbeta för företagets bästa.