Kundundersökningar


Det är viktigt att veta mycket om kunderna. Vad de önskar, vad de saknar och vad de tycker om ett och annat. Men det kan vara svårt att hålla sådan bra koll på sina kunder. Känner du att du skulle vilja veta mer om dina kunder borde du göra en kundundersökning. För det handlar ju om dem, det är deras behov vi som företagare ska tillfredsställa.

Oavsett storlek på ditt företag kan en kundundersökning göra gott. Är det ett mindre företag kan man göra undersökningen mer personlig och du knyter bättre an med dina kunder. Är det ett större företag kan man på ett mer seriöst och strikt sätt göra en undersökning.

Det är viktigt att du har en klar bild över varför du gör en kundundersökning. Vad är målet med den? Utan ett direkt mål kommer utformningen av undersökningen bli knepig och resultatet inte att hjälpa dig speciellt mycket. Tänk hela tiden på kunden. Om du var din egen kund, vad hade du tyckt och tänkt? Vanligtvist bygger en undersökning på handelsorienterade frågor som kan hjälpa dig att förstå varför kunde lämnar dig. Resultatet kan dessutom öka din försäljning.

Men innan du startar en kundundersökning bör du kontakta dina kunde och uppmärksamma dem om att undersökningen är på gång. Det gäller att marknadsföra kundundersökningen i förväg. En kund kommer inte att delta i undersökningen om denne inte tror att det kan göra skillnad, och speciellt inte om denne inte tror att det är viktigt. Förklara därför i förväg vad undersökningen kommer att handla om:

  • Varför görs undersökningen?
  • Varför ska kunden delta i undersökningen? Vad får kunden ut av det?
  • Hur kommer undersökningen se ut?
  • När kommer undersökningen genomföras?
  • På vilket sätt kommer undersökningen att genomföras?
  • Hur lång tid kommer undersökningen att ta?

Marknadsföring om kundundersökningen innan den sker har visat sig vara mycket viktigt.

Vad ska du fråga om då? Det beror helt på vad du vill ha svar om. Kom ihåg att det du frågar om kommer du få svar på, så var noga med dina frågor. Om undersökningen inte verkar relevant för kunden kommer denne med stor sannolikhet inte lägga ner sin tid för att genomföra den. Är frågeformuläret tydligt och enkelt att förstå ökar också chansen för stort medverkande.

  • Varför kunder väljer att handla hos just dig
  • Vad de speciellt tycker om med ditt företag
  • Vad de inte tycker om med ditt företag