Search

Gallup.
Här hittar du svaren!

Allt du vill veta på en och samma plats.

Vad är en taktila skylt?

Wednesday, October 6, 2021

Taktila skyltar är i många länder väldigt självklara. Det är inte i alla länder som det är självklart, vilket är olyckligt. Det finns ett stort antal synskadade personer runtom i världen och de förtjänar alla att få chansen att kunna orientera sig i sin omgivning. Genom att använda taktila skyltar kan man både inkludera och göra det enklare för synskadade och blinda personer att orientera sig i vårt samhälle.

Genom att använda sig av taktila skyltar får man skyltar med vanlig text och punktskrift. Detta underlättar för synskadade människor att mer obehindrat kunna ta sig fram i vår omgivning. Publika platser behövs göras mer tillgängliga för alla. Dessa platser ska finnas till för alla olika människor och varje enskild person ska kunna använda sig av dessa platser. Allmänna och publika platser behöver vara tillgängliga för hela befolkningen för att de bidrar till mer aktiva och delaktiga medborgare i samhället.

Taktila skyltar kan man se i offentliga miljöer och är anpassade efter synskadade med symboler, piktogram, text i relief och punktskrift eller blindskrift. Många människor tror att punktskrift och blindskrift är samma sak, men det stämmer inte. Blindskrift är ett samlingsnamn för flera olika taktila skrifter som punktskrift, moonskrift och reliefskrift. Själva punktskriften skapades av fransmannen Louis Braille på 1800-talet. Braille är också namnet för punktskrift på engelska. Louis blev blind redan som 3-åring och utvecklade sedan det punktskriftsystem som används över hela världen som 16-åring.

Taktila skyltar är ett väldigt bra sätt att inkludera och göra det enklare för synskadade och blinda människor att orientera sig i vårt samhälle. Det är viktigt att alla grupper av människor känner sig delaktiga i samhället och att ingen diskrimineras mot. I vårt moderna samhälle har vi materialet, kunnandet och möjligheterna för att lyckas inkludera alla människor på ett bra sätt.

No comments yet

Vi har fått många frågor  och tar inte emot flera för tillfället.

Mvh. Gallup