Att designa en huskatalog med marknaden i fokus


Vi på Gallup sysslar mycket med undersökningar, varav marknadsundersökningar är en av dem. Idag tänkte vi ta upp en sak som vi noterat under den senaste tiden, nämligen utformningen av en huskatalog. Det finns en hel del företag som faktiskt skapar en huskatalog åt deras kunder idag, men en fråga kvarstår fortfarande. Hur många designar en huskatalog med kunderna i centrum av fokus? Om man kollar på den stora variationen av huskatalog som finns på marknaden så känns det som om många av de inte alls haft kunden i fokus när de skapades. Snarare Verkar det som att en huskatalog har skapats för att enbart pusha sina egna produkter, dvs husen till alla. Detta är en försäljningstaktik som aldrig funkat, och anledningen till att den inte används i bred utsträckning idag. Eftersom vi som konsumenter idag har mycket egna åsikter, inte minst när det gäller hur vi vill att det ska se ut hemma, så funkar inte detta tänket riktigt. Hade man gjort en enkel marknadsundersökning innan man designade sin huskatalog är vi övertygade om att resultatet skulle bli mycket bättre.  Istället för att visa upp hus som ingen egentligen är intresserade av, hade man på ett bra sätt kunnat visa upp inspiration för de hus som kunderna är intresserade av. Man ska veta att vi människor älskar bekräftelse, vilket innebär att om jag tror jag vill ha ett hus, sen ser det i en huskatalog med företagets ”favoriter”, så kommer jag med stor sannolikhet bli än mer sugen på att slå till. Det behöver inte heller vara en blind marknadsundersökning som ligger bakom, men att använda den data man har måste vara grunden för det man ska göra. Att pusha produkter som inte säljer bara för att de har bra marginal kommer inte ta dig någonstans. Utgå istället från vilka av modellerna som säljer och skapa sedan en huskatalog där dessa framhävs. Förmodligen kommer ditt resultat och din användning av katalog förändras helt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *