Daily Archives: April 30, 2014


Projektledning

En projektledare har som uppgift att planera, följa upp och kontrollera att saker och ting går till som planerat i det syftet att målen för projektet nås. Målen ska också nås inom den tidsram som planerat i förväg, inom de ekonomiska ramar som bestämts samt att kvaliteten på det uppfyllda målet håller den klass som […]